ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
«Նեյրոօֆթալմոլոգիա» թեմայով դասընթաց

2022թ.-ից, կրկնողաբար, ք. Երևան (ԵՊԲՀ Հետբուհական կրթության ակնաբանության ամբիոն՝ Քանաքեռ-Զեյթուն ԲԿ) Մ. Հերացու անվան ԵՊԲՀ • Գրություն՝ 11․09-22․09 • Թիրախային լսարան՝ ակնաբույժներ, նյարդաբաններ • Մասնակիցների ակնկալվող թվաքանակ՝ 1-5 հոգի • մասնակիցներին շնորհել ՇՄԶ 10 տեսական և 20 գործնական կրեդիտ. • դասընթացավարներ Էլլադա Եսայանին՝ ՇՄԶ 6 տեսական և 20 գործնական կրեդիտ, Ահարոն Գաբրիելյանին՝ ՇՄԶ 2 տեսական կրեդիտ, Արա Շարանբեկյանին՝ ՇՄԶ 1 տեսական կրեդիտ, Իզաբելլա Ղուկասյանին՝ ՇՄԶ 1 տեսական կրեդիտ • Կոնտակտ +374-10-58-31-01

Ծրագիր