ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
«Վարակի հսկողություն, բժշկական միջամտություններով պայմանավորված վարակներ» թեմայով դասընթաց

2022թ.-ից կրկնողաբար Երևանում (ԵՊԲՀ Համաճարակաբանության ամբիոն, Կորյուն 2) տեղի կունենա Երևանի Մ. Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարանի կողմից կազմակերպվող «Վարակի հսկողություն, բժշկական միջամտություններով պայմանավորված վարակներ» թեմայով դասընթաց: Դասընթացի ծրագի­­րը հաստատվել է ՀՀ առողջապահության նախարարի հրամանով, մասնակիցներին կշնորհվի ՇՄԶ 9 տեսական և 21 գործնական կրեդիտ, կտրվեն վկայականներ:

Ծրագիր