ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
«Իմունականխարգելման գործընթացի կազմակերպում՝ ընդհանուր հիմունքները և մարտահրավերները» թեմայով 5-օրյա դասընթաց

2022 թվականի հոկտեմբերից կրկնողաբար Երևանում (ՀՀ ԱՆ ԱԱԻ) տեղի կունենա ՀՀ ԱՆ ԱԱԻ-ի «Մանկաբուժության ամբիոն»-ի կողմից կազմակերպվող «Իմունականխարգելման գործընթացի կազմակերպում՝ ընդհանուր հիմունքները և մարտահրավերները։ Հետպատվաստումային անբարեհաջող դեպքերի համաճարակաբանական հսկողությունը։ Ազգաբնակչության իրազեկում և հաղորդակցություն» թեմայով 5-օրյա դասընթաց։ Դասընթացի ծրագի­­րը հաստատվել է ՀՀ առողջապահության նախարարի հրամանով, մասնակիցներին կշնորհվի ՇՄԶ 23 տեսական և ՇՄԶ 7 գործնական կրեդիտ, դասընթավարներ՝ Մարգարիտա Բալասանյանին՝ ՇՄԶ 19 տեսական և ՇՄԶ 6 գործնական կրեդիտ, Պիրիջիտա Սիմոնյանին՝ ՇՄԶ 4 տեսական ՇՄԶ 3 գործնական կրեդիտ, Լիլիթ Մարությանին՝ ՇՄԶ 19 տեսական ՇՄԶ 6 գործնական կրեդիտ, կտրվեն վկայականներ։

Ծրագիր