ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
«Մանկաբուժություն» թեմայով դասընթաց

2022 թվականից (կրկնողաբար) Երևանում տեղի կունենա Երեխաների առողջության կենտրոն․ մանկաբուժական կլինիկայի կողմից կազմակերպվող «Մանկաբուժություն» թեմայով դասընթաց: Դասընթացի ծրագի­­րը հաստատվել է ՀՀ առողջապահության նախարարի հրամանով, մասնակիցներին կշնորհվի ՇՄԶ 41 տեսական կրեդիտ, դասընթացավարներ Նունե Բաղդասարյանին շնորհել ՇՄԶ 18 տեսական կրեդիտ, Գոհար Այվազյանին՝ ՇՄԶ 13 տեսական կրեդիտ, Լիլիթ Ավետիսյանին՝ ՇՄԶ 4 տեսական կրեդիտ, Նանե Մնացականյանին՝ ՇՄԶ 2 տեսական կրեդիտ, Լիլիթ Ալեքսանյանին՝ ՇՄԶ 4 տեսական կրեդիտ, Աշխեն Խաչատրյանին՝ ՇՄԶ 2 տեսական կրեդիտ, կտրվեն վկայականներ։

Ծրագիր