ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
«Բուժական ֆիզկուլտուրա» թեմայով դասընթաց

2022թ.-ից կրկնողաբար Երևան քաղաքում տեղի կունենա Կուրորտաբանության և ֆիզիկական բժշկության ԳՀԻ-ի կողմից Կլինիկական ռեբիլիտոլոգների հայական ասոցիացիայի և ՀՀ ԱՆ «Ակադեմիկոս Ս. Ավդալբեկյանի անվան առողջապահության ազգային ինստիտուտ» ՓԲԸ-ի հետ համատեղ կազմակերպվող «Բուժական ֆիզկուլտուրա» թեմայով դասընթաց: Դասընթացի ծրագի­­րը հաստատվել է ՀՀ առողջապահության նախարարի հրամանով, մասնակիցներ ավագ բուժաշխատողներին կշնորհվի ՇՄԶ 6 տեսական և 4 գործնական կրեդիտ, մասնակիցներ միջին բուժաշխատողներին՝ ՇՄԶ 5 տեսական և 3 գործնական կրեդիտ, դասընթացավարներ Անահիտ Իսախանյանին՝ ՇՄԶ 6 տեսական և 4 գործնական կրեդիտ, Նունե Ակունցին՝ ՇՄԶ 1 տեսական և 2 գործնական կրեդիտ, կտրվեն վկայականներ։

Ծրագիր