ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
«Ատամնածնոտային անկանոնությունների թեթև դեպքերի ախտորոշման և բուժման սկզբունքները »

2023 թվականից կրկնողաբար Երևան քաղաքում «Երևանի Մ. Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարան» հիմնադրամի կողմից կանցկացվի «Ատամնածնոտային անկանոնությունների թեթև դեպքերի ախտորոշման և բուժման սկզբունքները, վերականգնողական ստոմատոլոգիայից առաջ կատարվող մասնակի օրթոդոնտիա» թեմայով կատարելագործման դասընթաց: Ծրագիրը հաստատվել է ՀՀ առողջապահության նախարարի հրամանով: Թիրախային լսարանը՝ օրթոդոնտներ, ընտանեկան ստոմատոլոգներ, վիրաբույժ ստոմատոլոգներ։ Մասնակիցներին կշնորհվի ՇՄԶ 20 տեսական և 25 գործնական կրեդիտ: Լրացուցիչ տեղեկատվության համար զանգահարել 010583101 հեռախոսահամարով:

Ծրագիր