ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
«Ատամների վերականգման ճապոնական փիլիսոփայությունը, դպրոցը և տեխնիկան» թեմայով գիտագործական սեմինար

2022թ․ նոյեմբերի 5-ին և 6-ին կրկնողաբար Երևանում (Իտալիայի փող․, 1 շենք) տեղի կունենա «Ուղիղ կոմպոզիտային ռեստավրացիաների ժամանակ թույլ տրվող սխալների վրա աշխատանք: Ատամների վերականգման ճապոնական փիլիսոփայությունը, դպրոցը և տեխնիկան» թեմայով գիտագործական սեմինար։ Գիտագործական սեմինարի ծրագի­­րը հաստատվել է ՀՀ առողջապահության նախարարի հրամանով, մասնակիցներին կշնորհվի ՇՄԶ 2 տեսական և ՇՄԶ 4 գործնական կրեդիտ, կտրվեն վկայականներ:

Ծրագիր