ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
«Պրակտիկ դեղաբանություն դեղատնային գործունեության համար. մաս 2»

2023թ-ից պարբերաբար, առկա (ք. Երևան, Իսահակյան 14) կամ առցանց («ZOOM» հարթակ) ձևաչափով, «Դեղագիտական կրթության և գիտության կենտրոն» ՀԿ կողմից կանցկացվի «Պրակտիկ դեղաբանություն դեղատնային գործունեության համար. մաս 2» թեմայով վերապատրաստման դասընթացը, որի ծրագի¬¬րը հաստատվել է ՀՀ առողջապահության նախարարի հրամանով: Թիրախային լսարանը՝ միջին բուժաշխատողներ: Մասնակիցներին կշնորհվի ՇՄԶ 13 տեսական և 2 գործնական կրեդիտ: Լրացուցիչ տեղեկատվության համար կարող եք զանգահարել 077742766 հեռախոսահամարով:

Ծրագիր