ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
«Անեմիաների ախտորոշման ժամանակակից լաբորատոր հետազոտություններ»

2023 թվականից կրկնողաբար Երևան քաղաքում Երևանի Մխիթար Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարանի Կլինիկական լաբորատոր ախտորոշման ամբիոնի կողմից կանցկացվի «Անեմիաների ախտորոշման ժամանակակից լաբորատոր հետազոտություններ» թեմայով դասընթաց: Ծրագիրը հաստատվել է ՀՀ առողջապահության նախարարի հրամանով: Թիրախային լսարանը՝ կլինիկական լաբորատոր ախտորոշման մասնագետներ, արյունաբաններ։ Մասնակիցներին կշնորհվի ՇՄԶ 5 տեսական և 5 գործնական կրեդիտ: Լրացուցիչ տեղեկատվության համար զանգահարել 010583101 հեռախոսահամարով:

Ծրագիր