ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
«Միջդիսցիպլինար մոտեցում– քայլ դեպի ապագա» թեմայով II միջազգային մուլտիդիսցիպլինար կոնգրեսի ծրագիր

Սեպտեմբերի 13-14, 2018թ., ք. Երևան («Էլիտ Պլազա» բիզնես կենտրոն) Հայկական մուլտիդիսցիպլինար բժշկության ասոցիացիա

Ծրագիր