ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
«Նեյրոօֆթալմոլոգիա»

2023թ.-ի հունիսի 19-ից մինչև հունիսի 30-ը կրկնողաբար Երևան քաղաքում Մ. Հերացու անվան ԵՊԲՀ կողմից կանցկացվի «Նեյրոօֆթալմոլոգիա» թեմայով դասընթացը: Ծրագիրը հաստատվել է ՀՀ առողջապահության նախարարի հրամանով: Թիրախային լսարանը՝ ակնաբույժներ, նյարդաբաններ: Մասնակիցներին կշնորհվի ՇՄԶ 10 տեսական և 20 գործնական կրեդիտ: Լրացուցիչ տեղեկատվության համար զանգահարել 010583101 հեռախոսահամարով:

Ծրագիր