ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
«Մանկական ռևմատոլոգիա»

2023 թվականից կրկնողաբար Երևան քաղաքում «Երևանի Մ. Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարան» հիմնադրամի կողմից կանցկացվի «Մանկական ռևմատոլոգիա» թեմայով վերապատրաստման դասընթաց: Ծրագիրը հաստատվել է ՀՀ առողջապահության նախարարի հրամանով: Թիրախային լսարանը՝ ընտանեկան բժիշկներ, մանկաբույժներ, մանկական ռևմատոլոգներ։ Մասնակիցներին կշնորհվի ՇՄԶ 24 տեսական և 16 գործնական կրեդիտ: Լրացուցիչ տեղեկատվության համար զանգահարել 010583101 հեռախոսահամարով:

Ծրագիր