ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
«Համաճարակաբանության արդի հարցերը» թեմայով 5-շաբաթյա դասընթաց

2022 թվականի հունվարի 1-ից 2024թ․-ի հունվարի 1-ը կրկնողաբար Երևանում (ԵՊԲՀ-ի Համաճարակաբանության ամբիոն սրահ) տեղի կունենա «Մ․ Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարան»-ի կողմից կազմակերպված «Համաճարակաբանության արդի հարցերը» թեմայով 5-շաբաթյա դասընթաց։ Դասընթացի ծրագի­­րը հաստատվել է ՀՀ առողջապահության նախարարի հրամանով, մասնակիցներին կշնորհվի ՇՄԶ 38 տեսական և ՇՄԶ 82 գործնական կրեդիտ, կտրվեն վկայականներ:

Ծրագիր