ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
«Ֆարմացիայի արդի հիմնախնդիրները» թեմայով դասընթաց

Նոյեմբերի 19-ից դեկտեմբերի 10-ը կրկնողաբար 2022թ., ք. Երևան (Զում հարթակ) ԵՊՀ «Ֆարմացիա»-ի ինստիտուտ • Գրություն՝ 01․12-23․12 • Թիրախային լսարան՝ դեղագետներ • Մասնակիցների ակնկալվող թվաքանակ՝ 20-50 հոգի • մասնակիցներին շնորհել ՇՄԶ 78 տեսական կրեդիտ․ դասընթացվարներ Անահիտ Հովհաննիսյանին՝ ՇՄԶ 5 տեսական կրեդիտ, Խաչիկ Հակոբյանին՝ ՇՄԶ 20 տեսական կրեդիտ, Նելլի Հովհաննիսյանին՝ ՇՄԶ 3 տեսական կրեդիտ, Կիմա Պետրոսյանին՝ ՇՄԶ 2 տեսական կրեդիտ, Նաիրա Չիչոյանին՝ ՇՄԶ 5 տեսական կրեդիտ, Լուսինե Վարդանյանին՝ ՇՄԶ 11 տեսական կրեդիտ, Անահիտ Սևիկյանին՝ ՇՄԶ 7 տեսական կրեդիտ, Անի Դադայանին՝ ՇՄԶ 5 տեսական կրեդիտ, Ալբերտ Սահակյանին՝ ՇՄԶ 16 տեսական կրեդիտ, Աշոտ Սաղյանին՝ ՇՄԶ 4 տեսական կրեդիտ • Կոնտակտ 055717174, 094616163

Ծրագիր