ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
«Նորածնի խնամք։ Նորածնային շրջանի առանձնահատկությունները» թեմայով դասընթաց

2022թ.-ից կրկնողաբար Երևանում (ԵՊԲՀ Ընտանեկան բժշկության ամբիոն կամ առցանց՝ «Զում» հարթակ) տեղի կունենալու Երևանի Մ. Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարանի կողմից կազմակերպվող «Նորածնի խնամք։ Նորածնային շրջանի առանձնահատկությունները» թեմայով դասընթաց: Դասընթացի ծրագի­­րը հաստատվել է ՀՀ առողջապահության նախարարի հրամանով, մասնակիցներին կշնորհվի ՇՄԶ 13 տեսական և 8 գործնական կրեդիտ, դասընթացավար Մարինա Օհանյանին՝ ՇՄԶ 13 տեսական և 8 գործնական կրեդիտ, կտրվեն վկայականներ:

Ծրագիր