ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
«Լեյշմանիոզի դեպքի վարում և համաճարակաբանական հսկողություն» թեմայով գիտագործնական սեմինարի ծրագիրը (հուլիս-օգոստոս, 2018թ.)

Հուլիս-օգոստոս, 2018թ., ք. Երևան, ՀՀ մարզեր և ք. Ստեփանակերտ

Ծրագիր