ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
«Ախտահանում, մանրէազերծում, բժշկական նշանակության գործիքների մշակում, դեզինսեկցիա, դեռատիզացիա» թեմայով դասընթաց

2022թ.-ից կրկնողաբար Երևանում (ԵՊԲՀ Համաճարակաբանության ամբիոն, Կորյուն 2) տեղի կունենա Երևանի Մ. Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարանի կողմից կազմակերպվող «Ախտահանում, մանրէազերծում, բժշկական նշանակության գործիքների մշակում, դեզինսեկցիա, դեռատիզացիա» թեմայով դասընթաց: Դասընթացի ծրագի­­րը հաստատվել է ՀՀ առողջապահության նախարարի հրամանով, մասնակիցներին կշնորհվի ՇՄԶ 12 տեսական և 18 գործնական կրեդիտ, կտրվեն վկայականներ:

Ծրագիր