ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
«Քթի և հարակից խոռոչների սուր, քրոնիկական հիվանդությունների և վնասվածքների ախտորոշում, բուժում ու անհետաձգելի օգնություն»

2023թ․ հունվարի 1-ից (պարբերաբար) Երևան քաղաքում և առցանց («ZOOM» հարթակում) «Երևանի Մ. Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարան հիմնադրամի» կողմից կանցկացվի «Քթի և հարակից խոռոչների սուր, քրոնիկական հիվանդությունների և վնասվածքների ախտորոշում, բուժում ու անհետաձգելի օգնություն» թեմայով կատարելագործման դասընթաց: Ծրագիրը հաստատվել է ՀՀ առողջապահության նախարարի հրամանով: Թիրախային լսարանը՝ քիթ-կոկորդ-ականջաբաններ։ Մասնակիցներին կշնորհվի ՇՄԶ 10 տեսական և ՇՄԶ 33 գործնական կրեդիտ: Լրացուցիչ տեղեկատվության համար կարող եք զանգահարել 010583101 հեռախոսահամարով:

Ծրագիր