ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
«Հավելյալ ունակություններ միջին բուժաշխատողների համար» թեմայով դասընթաց

2022 թվականի նոյեմբերի 14-23-ը առցանց՝ Զում հարթակով տեղի կունենա «Ազգային բժշկական պալատ» ՄՄ» ՀԿ կողմից կազմակերպվող «Հավելյալ ունակություններ միջին բուժաշխատողների համար» թեմայով դասընթաց։ Դասընթացի ծրագի­­րը հաստատվել է ՀՀ առողջապահության նախարարի հրամանով, մասնակիցներին կշնորհվի ՇՄԶ 27 տեսական կրեդիտ, կտրվեն վկայականներ։

Ծրագիր