ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
«Ֆարմակոգենոմիկան եվ անհատական բուժման առանձնահատկությունները» թեմայով կատարելագործման դասընթաց

2023թ․ -ի հոկտեմբերի 15-ից 2024 թ.-ի հոկտեմբերի 15-ը կրկնողաբար, ք․ Երևան («Երևանի Մ․ Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարան» հիմնադրամի Բժշկական գենետիկայի ամբիոն՝ Աբովյան 34/2) «Երևանի Մ․ Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարան» հիմնադրամ • Թիրախային լսարան՝ դեղագետներ • Մասնակիցների ակնկալվող թվաքանակ՝ 1-5 հոգի • Մասնակիցներին շնորհել ՇՄԶ - տեսական և - գործնական կրեդիտ • Դասընթացավար Դավիթ Բաբիկյանին՝ ՇՄԶ - տեսական կրեդիտ և - գործնական կրեդիտ • Կոնտակտ (010)58-31-01

Ծրագիր