ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
Երկրորդ միջազգային մաշկավեներաբանական կոնֆերանսի ծրագիր

Երկրորդ միջազգային մաշկավեներաբանական կոնֆերանսի ծրագիրը։ Հոկտեմբերի 22, 2018թ, ք․ Երևան։

Ծրագիր