ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
«Բուժօգնության որակի կառավարման հիմունքներ» թեմայով դասընթաց

Սպտեմբերի 27-ից դեկտեմբերի 16-ը 2022թ., ք. Երևան ( «Հայաստանի ամերիկյան համալսարան») «Հայաստանի ամերիկյան համալսարանի Ժիրայր և Փաթրիշա Թրփանճեան առողջապահական գիտությունների ֆակուլտետի Ավետիսեան Օնանեան Առողջապահական ծառայությունների հետազոտման և զարգացման կենտրոն (ԱԾՀԶԿ)» • Գրություն՝ 12․09-01․12 • Թիրախային լսարան՝ ավագ բուժաշխատող, միջին բուժաշխատող • Մասնակիցների ակնկալվող թվաքանակ՝ 10-15 հոգի • մասնակիցներին շնորհել ՇՄԶ 44 տեսական կրետիտ • Կոնտակտ +374-55-05-01-64

Ծրագիր