ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
«Բուժքույրական գործի կազմակերպում․ մոդուլ 2, 3» թեմայով գիտագործնական դասընթաց

Հունիս 27-ից հուլիսի 9-ը, 2022թ., կրկնողաբար, ք. Երևան (առկա՝ «Մեդիտրինա ուսումնական կենտրոն» ՍՊԸ և/կամ հիբրիդային տարբերակով) «Մեդիտրինա ուսումնական կենտրոն» ՍՊԸ • Գրություն՝ 07․10-12․10 - «Բուժքույրական գործի կազմակերպում, ՄՈԴՈՒԼ 3» 13.10-17.10 - «Բուժքույրական գործի կազմակերպում ՄՈԴՈՒԼ 2» • Թիրախային լսարան՝ բուժքույրեր • Մասնակիցների ակնկալվող թվաքանակ՝ յուրաքանչյուր խմբում 50-80 • մոդուլ 2-ի մասնակիցներին շնորհել ՇՄԶ 15 տեսական կրեդիտ, մոդուլ 3-ի մասնակիցներին շնորհել ՇՄԶ 20 տեսական կրեդիտ • Կոնտակտ +374-33-00-32-01

Ծրագիր