ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
«Բուժքույրական համալիր դասընթաց ստոմատոլոգիայում» թեմայով կատարելագործման դասընթաց

2023 թ.-ից կրկնողաբար, ք․ Երևան (Երևանի Մ․ Հերացու անվան ԵՊԲՀ հիմնադրամի կլինիկական բազա «ԱԿՌԱ» ստոմատոլոգիական կենտրոն՝ Սարյան փող. 28/4) «Մ․ Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարան» • Գրություն՝ 06․11-29․11 • Թիրախային լսարան՝ ստոմատոլոգիական կլինիկաների, կաբինետների բուժքույրեր • Մասնակիցների ակնկալվող թվաքանակ՝ 1-15 հոգի • մասնակիցներին շնորհել ՇՄԶ 98 տեսական և 10 գործնական կրեդիտ։ Դասընթացավարներ Անահիտ Հակոբյանին՝ ՇՄԶ 98 տեսական և 10 գործնական կրեդիտ, Ալվինա Ավանեսյանին՝ ՇՄԶ 98 տեսական և 10 գործնական կրեդիտ • Կոնտակտ 010-58-31-01

Ծրագիր