ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
«Ռեֆլեքսաթերապիայի (ակուպունկտուրայի) ժամանակակից հարցերը թերապեվտիկ հիվանդությունների բուժման ժամանակ» թեմայով դասընթաց

2023թ․ -ից կրկնողաբար, ք․ Երևան («Երևանի Մ․ Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարան» հիմնադրամի Վերականգնողական և սպորտային բժշկության ամբիոն («Աքսիոմեդ» վնասվածքաբանական վերականգնողական կլինիկա, Տերյան 3/42)) «Երևանի Մ․ Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարան» հիմնադրամ • Թիրախային լսարան՝ բժիշկ-ռեֆլեքսաթերապևտներ • Մասնակիցների ակնկալվող թվաքանակ՝ 1-10 հոգի • Մասնակիցներին շնորհել ՇՄԶ 19 տեսական և 19 գործնական կրեդիտ • Դասընթացավար Գայանե Մաթևոսյանին՝ ՇՄԶ 19 տեսական կրեդիտ և 19 գործնական կրեդիտ • Կոնտակտ (010)58-31-01

Ծրագիր