ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
«Առաջին օգնություն»

2023 թվականից կրկնողաբար Երևան քաղաքում «ՎԻՎԱ» բարեգործական ՀԿ կողմից կանցկացվի «Առաջին օգնություն» թեմայով դասընթացը: Ծրագիրը հաստատվել է ՀՀ առողջապահության նախարարի հրամանով: Թիրախային լսարանը՝ ավագ և միջին բուժաշխատողներ: Մասնակիցներին շնորհել ՇՄԶ 16 տեսական կրեդիտ: Լրացուցիչ տեղեկատվության համար զանգահարել 093776800 հեռախոսահամարով:

Ծրագիր