ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
«Բուժքրոջ աշխատանքի առանձնահատկությունները ստոմատոլոգիական կլինիկայում»

2023 թվականի հունիսի 19-30-ը կրկնողաբար Երևան քաղաքում «Երևանի Մ. Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարան» հիմնադրամի կողմից կանցկացվի «Բուժքրոջ աշխատանքի առանձնահատկությունները ստոմատոլոգիական կլինիկայում» թեմայով դասընթացը: Ծրագիրը հաստատվել է ՀՀ առողջապահության նախարարի հրամանով: Թիրախային լսարանը՝ ստոմատոլոգիական կլինիկաների, կաբինետների բուժքույրեր։ Մասնակիցներին կշնորհվի ՇՄԶ 38 տեսական և 83 գործնական կրեդիտ: Լրացուցիչ տեղեկատվության համար զանգահարել 010583101 հեռախոսահամարով:

Ծրագիր