ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
«Էնդոմետրիալ հիպերպլազիայի վարման կլինիկական ուղեցույց» թեմայով սեմինարի ծրագիր

«Էնդոմետրիալ հիպերպլազիայի վարման կլինիկական ուղեցույց» թեմայով սեմինարի ծրագիրը։ Նոյեմբերի 13, 2018թ.

Ծրագիր