ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
«Բուժօգնության որակի կառավարման հիմունքներ»

Մարտի 14-ից հունիսի 6-ը, Երևան քաղաքում «Հայաստանի ամերիկյան համալսարանի Ժիրայր և Փաթրիշա Թրփանճեան առողջապահական գիտությունների ֆակուլտետի Ավետիսեան Օնանեան Առողջապահական ծառայությունների հետազոտման և զարգացման կենտրոն (ԱԾՀԶԿ)»-ի կողմից կանցկացվի «Բուժօգնության որակի կառավարման հիմունքներ» թեմայով դասընթաց: Ծրագիրը հաստատվել է ՀՀ առողջապահության նախարարի հրամանով: Թիրախային լսարանը՝ ավագ և միջին բուժաշխատողներ։ Մասնակիցներին կշնորհվի ՇՄԶ 44 տեսական կրետիտ։ Լրացուցիչ տեղեկատվության համար կարող եք զանգահարել 055050164 հեռախոսահամարով:

Ծրագիր