ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
«Անշարժ պրոթեզավորում» թեմայով գիտագործնական դասընթաց

2021թ. հուլիսից (կրկնողաբար) Երևանում («Ստոմ Լայն» ստոմատոլոգիական կենտրոն) տեղի կունենա «Մեդիտրինա ուսումնական կենտրոն» ՍՊԸ կողմից կազմակերպվող «Անշարժ պրոթեզավորում» թեմայով գիտագործնական դասընթաց: Դասընթացի ծրագի­­րը հաստատվել է ՀՀ առողջապահության նախարարի հրամանով, մասնակիցներին կշնորհվի ՇՄԶ 24 տեսական և 24 գործնական կրեդիտ, իսկ դասընթացավարներ Վարդան Աթյանին՝ ՇՄԶ 24 տեսական և 24 գործնական կրեդիտ, Վահե Հայրապետյանին` ՇՄԶ 20 տեսական և 20 գործնական կրեդիտ, Սերգո Հովհաննիսյանին՝ ՇՄԶ 4 տեսական և 4 գործնական կրեդիտ, կտրվեն վկայականներ։

Ծրագիր