ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
«Սրտաբանության արդի հարցերը»

2023 թվականի հուլիսի 27-ից օգոստոսի 4-ը, կրկնողաբար Երևան քաղաքում (կամ առցանց՝ «Զում» հարթակում) ՀՀ ԱՆ ԱԱԻ Ընտանեկան բժշկության ամբիոնի կողմից կանցկացվի «Սրտաբանության արդի հարցերը» թեմայով դասընթացը: Ծրագիրը հաստատվել է ՀՀ առողջապահության նախարարի հրամանով: Թիրախային լսարանը՝ ընտանեկան բժիշկներ և ԱԱՊ թերապևտներ։ Մասնակիցներին կշնորհվի ՇՄԶ 50 տեսական կրեդիտ: Լրացուցիչ տեղեկատվության համար զանգահարել 010235310, 011300088 հեռախոսահամարներով:

Ծրագիր