ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
«Հետծննդյան դեպրեսիայի հայտնաբերում և վարում» թեմայով մեկօրյա դասընթաց

2020 թվականի փետրվարի 7-ին, 10-ին, 14-ին ք. Իջևանում, մարտի 13-ին, 20-ին ք. Աշտարակում և մարտի 27-ին ք․ Ապարանում (կրկնողաբար) Վորլդ Վիժն Հայաստանի կողմից կազմակերպվում է «Հետծննդյան դեպրեսիայի հայտնաբերում և վարում» թեմայով մեկօրյա դասընթաց։ Մասնակիցներին կշնորհվի ՇՄԶ 4 տեսական կրեդիտ: Կոնտակտային հեռախոսահամարն է 095-005-228։

Ծրագիր