ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
«Ինտերվենցիոն անոթաբանության ժամանակակից հարցերը»

2023 թվականի մայիսի 15-ից մինչև հունիսի 16-ը կրկնողաբար Երևան քաղաքում, Երևանի Մ. Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարանի կողմից կանցկացվի «Ինտերվենցիոն անոթաբանության ժամանակակից հարցերը» թեմայով դասընթաց: Ծրագիրը հաստատվել է ՀՀ առողջապահության նախարարի հրամանով: Թիրախային լսարանը՝ վիրաբույժներ, անոթային վիրաբույժներ: Մասնակիցներին կշնորհվի ՇՄԶ 55 տեսական և 72 գործնական կրեդիտ: Լրացուցիչ տեղեկատվության համար զանգահարել 010583101 հեռախոսահամարով:

Ծրագիր