ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
«Ատամի պուլպիտի և պերիօդոնտիտի ժամանակակից մոտեցումներ»

2023 թվականից (պարբերաբար) Երևան քաղաքում Երևանի Մ. Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարանի կողմից կազմակերպվող «Ատամի պուլպիտի և պերիօդոնտիտի ժամանակակից մոտեցումներ» թեմայով դասընթացը: Ծրագիրը հաստատվել է ՀՀ առողջապահության նախարարի հրամանով: Թիրախային լսարանը՝ ստոմատոլոգներ: Մասնակիցներին կշնորհվի ՇՄԶ 12 տեսական և 14 գործնական կրեդիտ: Լրացուցիչ տեղեկատվության համար կարող եք զանգահարել 010583101 հեռախոսահամարով:

Ծրագիր