ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
«Առողջապահության բնագավառի իրավական կարգավորումների արդի հիմնահարցերը» թեմայով դասընթաց

Նոյեմբերի 7 - դեկտեմբերի 12, կրկնողաբար, 2023թ․, ք․ Երևան («Երևանի Մ․ Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարան» հիմնադրամ՝ Հանրային առողջության ֆակուլտետի ուսումնական կենտրոն) «Երևանի Մ․ Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարան» հիմնադրամ • Թիրախային լսարան՝ ավագ և միջին բուժաշխատողներ • Մասնակիցների ակնկալվող թվաքանակ՝ 400 հոգի • մասնակիցներին շնորհել ՇՄԶ 5 տեսական կրեդիտ․ դասընթացավարներ Միլիք Սողոմոնյանին՝ ՇՄԶ 3 տեսական կրեդիտ, Նաիրա Զոհրաբյանին՝ ՇՄԶ 2 տեսական կրեդիտ, Դավիթ Մելիք-Նուբարյանին՝ ՇՄԶ 2 տեսական կրեդիտ • Կոնտակտ 091389787

Ծրագիր