ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
«Գերձայնային ախտորոշումը հղիության երկրորդ եռամսյակում» թեմայով կատարելագործման դասընթաց

2023թ․-ից կրկնողաբար, ք․ Երևան (ԵՊԲՀ հիմնադրամի Հետբուհական և շարունակական կրթության ֆակուլտետի «Գերձայնային ախտորոշում մանկաբարձությունում, գինեկոլոգիայում և ֆետալ բժշկությունում» կուրս՝ Կորյուն 2, Հ. Հակոբյան 3/15) «Երևանի Մ․ Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարան» հիմնադրամ • Գրություն՝ 02․10-02․11 • Թիրախային լսարան՝ մանկաբարձ-գինեկոլոգներ, ռեպրոդուկտոլոգներ, ռադիոլոգներ • Մասնակիցների ակնկալվող թվաքանակ՝ յուրաքանչյուր խմբում՝ 1–10 հոգի • մասնակիցներին շնորհել ՇՄԶ 32 տեսական և 96 գործնական կրեդիտ․ դասընթացավարներ Կարինե Թոխունցին՝ ՇՄԶ 32 տեսական և 96 գործնական կրեդիտ, Մարիաննա Ադամյանին՝ ՇՄԶ 32 տեսական և 96 գործնական կրեդիտ, Աննա Խուդավերդյանին՝ ՇՄԶ 32 տեսական և 96 գործնական կրեդիտ, Տիգրան Քոչարյանին՝ ՇՄԶ 32 տեսական և 96 գործնական կրեդիտ • Կոնտակտ +374-10-58-31-01

Ծրագիր