ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
«Ներքին հիվանդությունների առավել տարածված խնդիրները ընտանեկան բժշկի պրակտիկայում»

2023 թ-ից (պարբերաբար) Երևան քաղաքում և/կամ առցանց («ZOOM» հարթակում) «Երևանի Մ. Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարան» հիմնադրամի կողմից կանցկացվի «Ներքին հիվանդությունների առավել տարածված խնդիրները ընտանեկան բժշկի պրակտիկայում» թեմայով դասընթաց: Ծրագիրը հաստատվել է ՀՀ առողջապահության նախարարի հրամանով: Թիրախային լսարանը՝ ընտանեկան բժիշկներ, թերապևտներ: Մասնակիցներին կշնորհվի ՇՄԶ 61 տեսական և 27 գործնական կրեդիտ: Լրացուցիչ տեղեկատվության համար կարող եք զանգահարել 010583101 հեռախոսահամարով:

Ծրագիր