ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
«Մասնակի մանկական վերականգնողաբանության ժամանակակից հայեցակետերը»

2023 թ-ից (պարբերաբար) «Երևանի Մ. Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարան հիմնադրամի» կողմից կանցկացվի «Մասնակի մանկական վերականգնողաբանության ժամանակակից հայեցակետերը» թեմայով 7- շաբաթյա դասընթաց: Ծրագիրը հաստատվել է ՀՀ առողջապահության նախարարի հրամանով: Թիրախային լսարանը՝ վերականգնողաբաններ, մանկաբույժներ, ընտանեկան բժիշկներ, ֆիզիոթերապևտներ, կինեզիոթերապիստներ: Մասնակիցներին կշնորհվի ՇՄԶ 87 տեսական և 69 գործնական կրեդիտ: Լրացուցիչ տեղեկատվության համար կարող եք զանգահարել 010583101 հեռախոսահամարով:

Ծրագիր