ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
«Տուբերկուլոզի հայտնաբերումը, կանխարգելումը (բցժ պատվաստում, քիմիական, սանիտարական, կլինիկական, սոցիալական) եվ վարակի վերահսկումը»

2023թ․-ից կրկնողաբար, ք․ Աբովյան («Երևանի Մ․ Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարան» հիմնադրամի Ֆթիզիատրիայի ամբիոն /ՀՀ ԱՆ «Թոքաբանության ազգային կենտրոն») «Երևանի Մ․ Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարան» հիմնադրամ • Թիրախային լսարան՝ բուժքույրեր • Մասնակիցների ակնկալվող թվաքանակ՝ 1-10 հոգի • մասնակիցներին շնորհել ՇՄԶ 18 տեսական և 42 գործնական կրեդիտ․ դասընթացավար Մարինա Սաֆարյանին՝ ՇՄԶ 18 տեսական և 42 գործնական կրեդիտ • Կոնտակտ` ԵՊԲՀ-ի Շարունակական մասնագիտական զարգացման բաժին

Ծրագիր