ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
«Դատահոգեբանական փորձաքննության հիմունքներ»

2023 թվականից կրկնողաբար Երևան քաղաքում և առցանց («Զում» հարթակ) «Երևանի Մ․ Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարան» հիմնադրամի կողմից կանցկացվի «Դատահոգեբանական փորձաքննության հիմունքներ» թեմայով կատարելագործման դասընթաց: Ծրագիրը հաստատվել է ՀՀ առողջապահության նախարարի հրամանով: Թիրախային լսարանը՝ կլինիկական հոգեբաններ։ Մասնակիցներին կշնորհվի ՇՄԶ 25 տեսական և 50 գործնական կրեդիտ: Լրացուցիչ տեղեկատվության համար զանգահարել 010583101 հեռախոսահամարով:

Ծրագիր