ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
«Թվային առողջապահություն, բուժքույր-ինֆորմատիկներ» թեմայով դասընթաց

2024թ.-ից կրկնողաբար, Սյունիքի մարզ, ՀՀ «ՀԵՆԱՐ» բարեգործական հիմնադրամ • Թիրախային լսարան՝ միջին բուժաշխատողներ • Մասնակիցների ակնկալվող թվաքանակ՝ 20-30 • մասնակիցներին շնորհել ՇՄԶ 5 տեսական և 5 գործնական կրեդիտ. դասընթացավարներ Ծաղկանուշ Սարգսյանին` ՇՄԶ 4 տեսական և 5 գործնական կրեդիտ, Ռուզաննա Մովսեսյանին՝ ՇՄԶ 4 տեսական և 5 գործնական կրեդիտ • Կոնտակտ (077) 200982

Ծրագիր