ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
«Առաջին օգնություն» թեմայով դասընթաց

2023 թվականից կրկնողաբար, ք․ Երևան («Վիվա» բարեգործական ՀԿ) «ՎԻՎԱ» բարեգործական ՀԿ

Ծրագիր