ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
«Նոր տեխնոլոգիաներ ժամանակակից վիրաբուժական գինեկոլոգիայում»

2023 թվականի մայիսի 15-26-ը կրկնողաբար Երևան քաղաքում, Երևանի Մ. Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարան հիմնադրամի կողմից կանցկացվի «Նոր տեխնոլոգիաներ ժամանակակից վիրաբուժական գինեկոլոգիայում» թեմայով կատարելագործման դասընթաց: Ծրագիրը հաստատվել է ՀՀ առողջապահության նախարարի հրամանով: Թիրախային լսարանը՝ մանկաբարձ-գինեկոլոգներ: Մասնակիցներին կշնորհվի ՇՄԶ 10 տեսական և 35 գործնական կրեդիտ:

Ծրագիր