ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
«Դեղագործական գործունեության որակի կառավարում»

2023 թվականից կրկնողաբար Երևան քաղաքում և առցանց («Զում» հարթակ) «Ֆարմ Թրեյնինգ Սենթր» ՍՊԸ կողմից կանցկացվի «Դեղագործական գործունեության որակի կառավարում» թեմայով դասընթացը: Ծրագիրը հաստատվել է ՀՀ առողջապահության նախարարի հրամանով: Թիրախային լսարանը՝ դեղագետներ։ Մասնակիցներին կշնորհվի ՇՄԶ 43 տեսական կրեդիտ: Լրացուցիչ տեղեկատվության համար գրել՝ https://forms.gle/4b2BAiPKyGD4T9uu5 https://www.facebook.com/pharmtrainingcenter

Ծրագիր