ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
«Ճառագայթային ախտորոշումը ստոմատոլոգիայում» թեմայով գիտագործնական դասընթաց

Նոյեմբերի 1, 3, 6, 8, 9, 2023թ. (կրկնողաբար), ք. Երևան («Մեդիտրինա» ուսումնական կենտրոն ՍՊԸ` Չարենցի 5) և/կամ առցանց («Զում» հարթակ) «Մեդիտրինա» ուսումնական կենտրոն ՍՊԸ • Թիրախային լսարան՝ բժիշկ-ստոմատոլոգներ, դիմածնոտային վիրաբույժներ, ստոմատոլոգիական կաբինետի բուժքույրեր • Մասնակիցների ակնկալվող թվաքանակ՝ 5-10 հոգի • մասնակից ավագ բուժաշխատողներին շնորհել ՇՄԶ 7 տեսական և 11 գործնական կրեդիտ. մասնակից միջին բուժաշխատողներին շնորհել ՇՄԶ 5 տեսական և 8 գործնական կրեդիտ. դասընթացավարներ Գագիկ Ազիզյանին՝ ՇՄԶ 7 տեսական և 11 գործնական կրեդիտ, Լուսինե Աթասյանին՝ ՇՄԶ 7 տեսական և 11 գործնական կրեդիտ • Կոնտակտ 033003201

Ծրագիր