ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
«Միջին բուժանձնակազմի գործունեության կազմակերպումը աղետների վերացման պայմաններում» թեմայով կատարելագործման դասընթաց

2023 թվականից կրկնողաբար ք. Երևան (ԵՊԲՀ, Աղետների բժշկության և քաղաքացիական պաշտպանության ամբիոն, առցանց՝ Զում հարթակ) Մխիթար Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարան • Գրություն՝ 20․11-24․11 • Թիրախային լսարան՝ միջին բուժաշխատողներ • Մասնակիցների ակնկալվող թվաքանակ՝ 1-30 • մասնակիցներին շնորհել ՇՄԶ 19 տեսական և ՇՄԶ 3 գործնական կրեդիտ, դասընթացավար Պյոտր Սարգսյանին՝ ՇՄԶ 9 տեսական և ՇՄԶ 2 գործնական կրեդիտ, Նարինե Մուրադյանին՝ ՇՄԶ 6 տեսական և ՇՄԶ 1 գործնական կրեդիտ, Արմինե Տերտերյանին՝ ՇՄԶ 1 տեսական կրեդիտ, Հասմիկ Հակոբյանին՝ ՇՄԶ 2 տեսական կրեդիտ, Լիլիթ Գալստյանին՝ ՇՄԶ 1 տեսական կրեդիտ • Կոնտակտ 010583101

Ծրագիր