ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
«Ընդլայնված սիրտ-անոթային կենսաապահովում» թեմայով դասընթաց

Մայիսի 2-ին կրկնողաբար, 2023 թ․, ք․ Երևան (Շտապ բժշկական օգնության կայան) «Թրավելինգ Դոքտորս» Առողջապահական ՀԿ • Գրություն՝ 28․11 (ԱԱԻ), 30․11 (Գյումրու ՇՕ կայան) • Թիրախային լսարան՝ ավագ բուժաշխատողներ • Մասնակիցների ակնկալվող թվաքանակ՝ 24-26, յուրաքանչյուր խմբում՝ 6 հոգի • մասնակիցներին շնորհել ՇՄԶ 6 տեսական և 3 գործնական կրեդիտ․ դասընթացավարներ Լին Քոջամանյանին՝ ՇՄԶ 6 տեսական և 3 գործնական կրեդիտ, Մարիաննա Ամատունուն՝ ՇՄԶ 6 տեսական և 3 գործնական կրեդիտ, Նաիրի Մարի Կարապետյանին՝ ՇՄԶ 6 տեսական և 3 գործնական կրեդիտ, Անուշավան Վիրաբյանը ՇՄԶ 6 տեսական և 3 գործնական կրեդիտ • Կոնտակտ 055110785

Ծրագիր