ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
«Կլիմակտերիկ համախտանիշ» թեմայով կատարելագործման դասընթաց

2023թ.-ից կրկնողաբար, ք. Երևան (Երևանի Մ. Հերացու անվան ԵՊԲՀ հիմնադրամի հետբուհական և շարունակական կրթության ֆակուլտետի Մանկաբարձության, գինեկոլոգիայի և վերարտադրողական բժշկության ամբիոն՝ Մաշտոցի փող. 22) «Երևանի Մ. Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարան» հիմնադրամ • Գրություն՝ 25.09-29.09 • Թիրախային լսարան՝ մանկաբարձ-գինեկոլոգներ • Մասնակիցների ակնկալվող թվաքանակ՝ յուրաքանչյուր խմբում՝ 1-10 հոգի • մասնակիցներին շնորհել ՇՄԶ 5 տեսական և 18 գործնական կրեդիտ. դասընթացավարներ Գեորգի Օկոևին՝ ՇՄԶ 5 տեսական և 18 գործնական կրեդիտ, Էմմա Տոտոյանին՝ ՇՄԶ 5 տեսական և 18 գործնական կրեդիտ • Կոնտակտ +374-10-58-31-01

Ծրագիր