ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
«Բուժքույրական գործի կազմակերպում․ մոդուլ 4, մոդուլ 5» թեմայով գիտագործնական դասընթաց

12․092022թ․ - 07․10․2022թ. (կրկնողաբար), ք. Երևան (հիբրիդային և/կամ առցանց) «Մեդիտրինա ուսումնական կենտրոն» ՍՊԸ • Գրություն՝ 11․09-25․09 • Թիրախային լսարան՝ բուժքույրեր • Մասնակիցների ակնկալվող թվաքանակ՝ 80-100 հոգի • մոդուլ 4-ի մասնակիցներին շնորհել ՇՄԶ 36 տեսական և 4 գործնական կրեդիտ, • մոդուլ 5-ի մասնակիցներին շնորհել ՇՄԶ 47 տեսական և 3 գործնական կրեդիտ։ • Կոնտակտ +374-33-00-32-01

Ծրագիր