ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
«Աապ օղակի կառավարման առանձնահատկությունները» թեմայով դասընթաց

2023թ․-ից կրկնողաբար, ք․ Երևան («Երևանի Մ․ Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարան» հիմնադրամի Հանրային առողջապահության կազմակերպման ամբոն` Կորյուն 2) «Երևանի Մ․ Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարան» հիմնադրամ • Թիրախային լսարան՝ առողջապահության կառավարման և կազմակերպման մասնագետներ • Մասնակիցների ակնկալվող թվաքանակ՝ 2-10 հոգի • մասնակիցներին շնորհել ՇՄԶ 15 տեսական և 5 գործնական կրեդիտ․ դասընթացավարներ Մարինե Մարդիյանին՝ ՇՄԶ 5 տեսական և 1 գործնական կրեդիտ, Ջեմմա Հարությունյանին՝ ՇՄԶ 5 տեսական և 2 գործնական կրեդիտ, Լուսինե Ղանիելյանին՝ ՇՄԶ 5 տեսական և 2 գործնական կրեդիտ • Կոնտակտ (010)58-31-01

Ծրագիր